Evidentan napredak u rješavanju predmeta iz nadležnosti kantonalne upravne inspekcije

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i njegov pomoćnik Hasan Zemanić održali su danas sastanak sa upravnim inspektoricama Kantona Sarajevo Dževadom Čaušević i Belmom Selmanović.
Razgovarano je o rješavanju upravno-pravnih sporova u Kantonu Sarajevo i drugim aktuelnim pitanjima u nadležnostima upravne inspekcije i pomenutog Ministarstva, kao i prioritetima u radu za ovu godinu.
Kako je istaknuto, evidentan je napredak u rješavanju predmeta iz nadležnosti ove inspekcije.
Oko 270 predmeta zaprimljeno je u toku prošle godine, od kojih je samo šest još uvijek u fazi rješavanja, navedeno je. Povećan je broj predmeta koji se odnose na bespravnu gradnju, radno-pravne odnose ali i druge oblasti.
Po riječima ministra Nenadića, ostvaren je napredak u saradnji sa općinama na rješavanju predmeta koji se odnose na bespravnu gradnju, a nakon stupanja na snagu novog Zakona o državnoj službi i podzakonske regulative koja je značajno uredila radno-pravne odnose u KS-u, uspostavljen je bolji sistem te je sve manje tužbi po tom osnovu.
Uz konkretne pojedinačne predmete, prioriteti inspekcije za ovu godinu su i završetak upravnih nadzora po službenoj dužnosti kao i redovni inspekcijski nadzori, rečeno je.
Ministar Nenadić najavio je nastavak podrške radu upravne inspekcije i proširenju njenih kapaciteta.