Zakon o ministarstvima i upravnim organizacijama Kantona Sarajevo

2. Zakon o ministarstvima i upravnim organizacijama Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2006
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2006
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu