Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2008
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2006
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu