SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU POLICIJSKOG KOMESARA

Nezavisnom odboru za izbor i reviziju policijskog komesara je dostavljena pismena informacija od strane policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo o aktuelnim dešavanjima vezano za sigurnosnu situaciju na području Kantona Sarajevo. Shodno dostavljenoj informaciji policijski komesar je i usmenim izlaganjem detaljnije informisao Nezavisni odbor o aktuelnim dešavanjima na sjednicama održanim dana 11.02.2014.godine i 13.02.2014.godine.
Nezavisni odbor je prihvatio Informaciju policijskog komesara, te će u narednom periodu izvjestiti Skupštinu Kantona Sarajevo.