Razmatranje zahtijeva Plenuma garđana i građanki Kantona Sarajevo;