PROGRAM RADA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU

PROGRAM RADA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Nosilac posla: 
Vlada Kantona
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
32. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo