Program rada sa Finansijskim planom KJU "Gerontološki centar" za 2014. godinu;