Izvještaj Upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2006.godine

Izvještaj Upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2006.godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2007
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2007
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu