Izvještaj Upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2005. godine

1. Izvještaj Upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2005. godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2006
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2006
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu