Izvještaj o poslovanju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža za 2010. godinu