Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar