INFORMATIVNI MATERIJALI

Puni naziv tačke: 

INFORMATIVNI MATERIJALI
1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2015.godine;
2. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
3. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini sa zaključcima Vijeća ministara BiH;
4. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini sa zaključcima Vijeća ministara BiH;
5. Godišnji izvještaj za 2014. godinu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine;

Razultat: 
Bio na dnevnom redu