Informacija u vezi sa sedam nezakonito zaključenih ugovora o radu u Javnoj ustanovi "Kantonalni centar za socijalni rad", te problemom isplate plaća