Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu

Razultat: 
Bio na dnevnom redu