Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja za period januar-septembar 2011. godine