Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu
Vrsta: 
Ostalo
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu