Na osnovu molbe etažnih vlasnika zgrade SARAJEVO TOWER ulica Džavida Haverića molim pojašnjenje zašto se etažnimlasnicima koji imaju vlastite kalorimetre uopšte ne dozvoljava isključenje iz sistema grijanja što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača BIH.

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe etažnih vlasnika zgrade SARAJEVO TOWER ulica Džavida Haverića molim pojašnjenje zašto se etažnimlasnicima koji imaju vlastite kalorimetre uopšte ne dozvoljava isključenje iz sistema grijanja što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača BIH.

Stanari se žale da im se na računima ne obračunava ispravan koeficijent od 0,25 za balkonske površine, traže pojašnjenje zašto im KJKP Toplane uporno govore da će “ugroziti kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te da bi se time negativno uticalo na okoliš“ kada su mnoge stambene jedinici neuseljene i ne koriste grijanje, te kako one ne utiču na kvalitet korištenja i standard drugih korisnika.

Moje pitanje se prevashodno odnosi na konačno rješavanje pravnog okvira koji reguliše ovu oblast jer sve veći broj etažnih vlasnika mi se kao zastupnici obraća po pitanju ovog problema.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-17/23 od 22.06.2023. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da