Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Odbijen
Odbijen
Odbijen
Prihvaćen od predlagača
Komentar: 
Svi amandmani odbijeni
Svi amandmani odbijeni
Svi amandmani odbijeni
Za: 
21
Protiv: 
9
Suzdržan: 
1