Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 21 Septembar, 2023
Pošalji mail: 
Da