Problemi listi čekanja na zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Pitanje

Na našoj posljednjoj sjednici najavila sam da ću se u okviru svog političkog angažmana u ovoj uvaženoj kantonalnoj skupštini, posebno baviti pitanjima zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite i tom prilikom sam pokrenula određene inicijative iz ove oblasti. Možda se neki od Vas i sjećaju, ali podsjetit ću Vas da sam pokrenula vrlo konkretnu inicijativu za rješavanje problema listi čekanja na određene zdravstvene usluge u Kantonu Sarajeva . Tražila sam prije toga i odgovore : kako sistem funkcioniše, kako se uspostavljaju liste čekanja, za koje usluge su liste najduže, šta se radi na eliminisanju takvog stanja, šta su moguća rješenja, za koja oboljenja su liste najduže, koliki je maksimalni rok čekanja i šta je resorno ministarstvo poduzelo da se ovo pitanje popravi i da se liste čekanja skrate ? Neformalno sam nakon održane sjednice uvjeravana da je ovo pitanje riješeno i odgovorni su se čak i pitali zašto pokrećem ovu inicijativu.

Nije prošlo ni 15 dana, a naša realnost nas je sve podsjetila da ovo pitanje ipak nije riješeno i na najtužniji način smo „obaviješteni" da ipak nije . Ne želim ulaziti konkretno u predmet, jer vidim da se najavljuju i krivične prijave porodice prema svim odgovornima, ali želim Vas podsjetiti da je još jedna naša sugrađanka preminula, a bila je na listi čekanja i imala zakazan pregled za 20.3.2023.godine. Također mi se nakon moje inicijative javljaju i drugi sugrađani koji ukazuju da su na listama čekanja i da je stanje i dalje složeno. Uostalom, nisam dobila nikakav odgovor na moja pitanja od resornog Ministarstva zdravstva, zato ovaj put ponavljam suštinu onoga što sam problematizirala na prethodnoj sjednici i tražim od ministra usmeni odgovor na sljedeća pitanja :

• Da li su u Kantonu Sarajevo riješene liste čekanja i ako jesu, kako, na koji način ?

• Tražim da se u usmenom odgovoru detaljno pojasni kako su liste čekanja riješene za preglede, za dijagnostičke metode i operativne zahvate ?

• Kakva su iskustva sa terena, kako ova pitanja funkcionišu u praksi i da li Ministarstvo zdravstva ima primjedbe i prigovore pacijenata na liste čekanja ?

Pored usmenog odgovora tražim i detaljan pismeni odgovor do sljedeće sjednice Skupštine.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 30 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da