Podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata sve usluge GRAS-a budu besplatne.

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata sve usluge GRAS-a budu besplatne.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da