Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrenete poseban program poticaja i sufinansiranja zapošljavanja i samoz

Danijela Kristić
Inicijativa

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrenete poseban program poticaja i sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja bivših maloljetnih boraca.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 27 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da