Molim da mi Pravobranilaštvo KS dostavi informaciju o tačnosti podataka da ste od nadležnog Suda tražili da samohrana majka dvoje djece sa poteškoćama u razvoju osigura 5.000 KM za "štetu koja bi mogla nastati" ka Ministarstvu odgoja i obrazovanja KS

Belma Kapo
Inicijativa

Molim da mi Pravobranilaštvo KS dostavi informaciju o tačnosti podataka da ste od nadležnog Suda tražili da samohrana majka dvoje djece sa poteškoćama u razvoju osigura 5.000 KM za "štetu koja bi mogla nastati" ka Ministarstvu odgoja i obrazovanja KS u slučaju da djeca budu upisana u vrtić.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 4 Septembar, 2023
Pošalji mail: 
Da