Ljubazno molim da mi dostavite kopije prijedloga godišnjih planova koje upravnici shodno članu 41. stav (1) tačka k), kao i godišnje izvještaje shodno članu 41. stav (1) tačka l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17)

Danijela Kristić
Pitanje

Ljubazno molim da mi dostavite kopije prijedloga godišnjih planova koje upravnici shodno članu 41. stav (1) tačka k), kao i godišnje izvještaje shodno članu 41. stav (1) tačka l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) su u obavezi da izrade i to za adrese:
Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E
Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J
Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da