Inicijativa da Turistička zajednica izdvoji finansijska sredstva kojim bi na vrlo efikasan način uticali na estetiku, ali i popularnost naših planina tokom cijele godine.

Danijela Kristić
Inicijativa

"Ovim putem podnosim inicijativu da Turistička zajednica izdvoji finansijska sredstva kojim bi na vrlo efikasan način uticali na estetiku, ali i popularnost naših planina tokom cijele godine. 

Finansijska sredstva bi bila utrošena na:

1. Postaviti svijetleće olimpijske krugove u području Babinog dola, na istaknuto mjesto,  (poput onih na kružnom toku na Mojmilu);
2. Postaviti dekoracije  za fotografisanje  (fotopoint) na najpopularnije lokacije – Babin do, izlazna stanica šestosjeda, vrh Bjelašnice, Veliko polje na Igmanu, Malo polje na Igmanu.Dekoracije trebaju biti profesionalno dizajnirane (moguće organizovati i konkurs za najbolja idejna rješenja), izrađene od materijala otpornih na različite vremenske uslove, te sadržavati olimpijska obilježja i  nadmorsku visinu
3. Na području grada i na putu prema Bjelašnici i Igmanu postaviti nekoliko bilborda tj. reklama sa sadržajima i ljepotama Bjelašnice i Igmana." 

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne