Inicijativa da se hitno riješi pitanje interno raseljenih lica na području općine Novo Sarajevo a koja imaju status nosioca stanarskog prava u objektima koji se nalaze na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su ratnim dejstvima uništeni ili oštećeni

Jelena Pekić
Belma Kapo
Davor Čičić
Irfan Čengić
Kristina Petrović
Samir Avdić
Inicijativa

Inicijativa da se hitno riješi pitanje interno raseljenih lica na području općine Novo Sarajevo a koja imaju status nosioca stanarskog prava u objektima koji se nalaze na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su ratnim dejstvima uništeni ili oštećeni

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor općinskog načelnika Općine Novo Sarajevo, broj: 01-19-5-8939/23 od 25.12.2023. godine

Postavljeno dana: 
Petak, 20 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da