Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, Direkcije za puteve i Zavoda za izgradnju Kan

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zamjeni nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, Direkcije za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Beširević Saudina sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
28