Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Z

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti Ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da potpiše navedeni Sporazum;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29