Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2021. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2021. godinu;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
21