Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2021. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2021. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
23