Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2021. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2021. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
24