Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26