Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošlja

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
25