Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda gospodin Samir Suljuagić?

Damir Marjanović
Pitanje

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda gospodin Samir Suljuagić?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 4 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Ne