Zastupnička inicijativa sa kojom ćemo veoma važne projekte energetske efikasnosti uskladiti sa poslednjim standardima, najboljim praksama i zaštitom zdravlja a u skladu sa zahtjevima EU Zelenog dogovora (BiH je potpisala Sofijsku Deklaraciju u novembru 20

Sanela Klarić
Inicijativa

Zastupnička inicijativa sa kojom ćemo veoma važne projekte energetske efikasnosti uskladiti sa poslednjim
standardima, najboljim praksama i zaštitom zdravlja a u skladu sa zahtjevima EU Zelenog
dogovora (BiH je potpisala Sofijsku Deklaraciju u novembru 2021. godine) i u skaldu sa
zahtjevima projekta 100 Cities kroz koji se Kanton Sarajevo obavezao da će do 2030 godine
biti karbonneutralan Kanton,
sa kojom tražim da:
- Projekti energetske efikasnosti budu u službi zaštite okoliša, lokalne
ekonomije, zdravlja ljudi te zelenih politika EU;
- Pored mjera ugradnje termoizolacije na fasadama i zamjene prozora, odnosno
radova na vanjskoj omotnici objekta, obaveznim uvede mjere zamjene sistema
grijanja prilagođenom novim EE karakteristikama objekta iz obnovljivih
izvora energije;
- Uvede obavezne mjere prečišćavanja zraka posebno ako su u pitanju obrazovni
i zdravstveni objekti;
- Uvede obaveznu mjeru proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
energije za potrebe objekta;
- Uvede obaveznu mjeru upravljanja otpadom uz minimalno 50% recikliranja
ili ponovnog korištenja građevinskog otpada;
- Uvede zelene javne nabavke preko kojih će se obezbjediti podrška lokalnoj
ekonomiji uz smanjenje primarne energije i dekarbonizacije;
- Uvede obavezan registar svih objekata koji su rekonstruisani po mjerama
energetske efimasnosti uz uvođenje obaveznog monitoringa nakon završetka
svih radova;
- Uvede obavezu certificiranja objekata;
- Radi na jačanju kapaciteta i planiraju usvajanje mjera zelenog certificiranja
iz 2015. godine.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-8156-4/23 od 06.07.2023. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da