Upućujem inicijativu da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada