Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 21 Septembar, 2023
Pošalji mail: 
Da