- U kojoj fazi se nalazi osnivanje javnog preduzeća za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora? - Da li je u studijskom istraživanju koje treba utvrditi opravdanost osnivanja ovog preduzeća planirano istraživanje potencijala geotermalne ener

Sanela Klarić
Pitanje

- U kojoj fazi se nalazi osnivanje javnog preduzeća za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora?
- Da li je u studijskom istraživanju koje treba utvrditi opravdanost osnivanja ovog
preduzeća planirano istraživanje potencijala geotermalne energije?
- Na koji način je u studijskom istraživanju planirano vršiti mjerenje potencijala
vjetra obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedna međunarodno
verificirana kompanija za ispitivanje potencijala vjetra?
- Planira li se u okviru studijskog istraživanja izraditi i mapa solarnog potencijala?
- Obzirom da je u slučaju pozitivnog nalaza studijskog istraživanja planirana
priprema prijedloga odluke o osnivanju ovog javnog preduzeća, koji kriteriji će
biti korišteni kako bi se utvrdilo da li je studijsko istraživanje dalo pozitivan nalaz?
- Na koji način se planira ispitivanje geotermanog potencijala?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da