Postavljam pitanje Vladi Kantona Sarajevo, u vezi sa Inicijativom koju sam uputila dana 20.07.2022.godine, s obzirom da nisam bila zadovoljna odgovorom koji sam dobila od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03/02-345587-29

Admela Hodžić
Pitanje

Postavljam pitanje Vladi Kantona Sarajevo, u vezi sa Inicijativom koju sam uputila dana 20.07.2022.godine, s obzirom da nisam bila zadovoljna odgovorom koji sam dobila od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03/02-345587-29-1/22 od 22.03,2022.godine.

Postavljeno dana: 
Petak, 10 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Ne