Postavljam pitanje šta je urađeno po ranije usvojenom zaključku i inicijativi da se obezbijedi program kojim će svi mladi ljekari u Kantonu Sarajevo a koji su na Birou dobiti priliku za prvo radno iskustvo.