Podnosim zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da obrazloži kako se implementirala inicijativa da se školarine za studente koji su ispunili uslove vrate i da se status redovnih studenata počne pri

Haris Zahiragić
Inicijativa

Podnosim zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da obrazloži kako se implementirala inicijativa da se školarine za studente koji su ispunili uslove vrate i da se status redovnih studenata počne primjenjivati jer je prošli Zakon o visokom obrazovanju to zapravo propisao.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Ne