Podnosim Inicijativu da se hitno i bez odlaganja postupi po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Podnosim Inicijativu da se hitno i bez odlaganja postupi po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, kako bi se konačno pristupilo uklanjanju sporne table postavljene u obuhvatu Zaštićenog pejzaža Bentbaša

Odgovor: 

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-03639/23 od 19.07.2023. godine

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 3 Juli, 2023
Pošalji mail: 
Da