Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

Arijana Memić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

- Adaptacija prostora(rekonstrukcija krova, svlačionica, sala za fizikalnu terapiju)

- Sala za vježbanje ( klima uređaji, tegovi za vježbanje)

- Sala za rehabilitaciju ( Ultrazvuk, Tens aparat, aparat za vakum tretman, Elektromagnet, Ekstenzomat, Shockwave aparat, Tecar aparat)

- Galvanska kada i kupke

Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Ne