Podnosim inicijativu da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pojača kontrolu saobraćaja kroz ulicu Alipašina i obezbijedi veću sigurnost pješaka, ali i vozača koji svakodnevno koriste ovaj putni pravac radi ulaza/izlaza iz grada Sarajeva.

Damir Marjanović
Inicijativa

Podnosim inicijativu da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pojača kontrolu saobraćaja kroz ulicu Alipašina i obezbijedi veću sigurnost pješaka, ali i vozača koji svakodnevno koriste ovaj putni pravac radi ulaza/izlaza iz grada Sarajeva.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da