Pitanje za Ministarstvo finansija KS da li je Savez udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u KS oslobođeno plaćanja administrativnih taksi prema odredbama člana 8. stav (6) Zakona o administrativnim taksama KS?

Jelena Pekić
Pitanje

Pitanje za Ministarstvo finansija KS da li je Savez udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u KS oslobođeno plaćanja administrativnih taksi prema odredbama člana 8. stav (6) Zakona o administrativnim taksama KS?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva finansija KS, broj: 08-01-04-24618/23 od 08.08.2023. godine

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Da