Na osnovu komunikacije sa udruženjima „Prijatelji životinja“ i „Indy šapice“, gore navedenom ministarstvu i javnom preduzeću upućujem inicijativu za obezbjeđivanje finansijskih i tehničkih uslova za uvođenje programa liječenja uličnih životinja.

Vildana Bešlija
Pitanje

Na osnovu komunikacije sa udruženjima „Prijatelji životinja“ i „Indy šapice“, gore navedenom ministarstvu i javnom preduzeću upućujem inicijativu za obezbjeđivanje finansijskih i tehničkih uslova za uvođenje programa liječenja uličnih životinja.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da