Koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.

Kenan Magoda
Pitanje

S obzirom da sam putem media vidio da će se nakon više od šest (6) godina četverosjed na
lokalitetu Bjelašnice staviti u funkciju, a znamo da je prvobitni projekat instalacije četverosjeda
na vrhu Bjelašnice, a koji je finansiran od strane Vlade Kantona Sarajevo doživio apsolutni
propast i nikada nije stavljen u funkciju.
Postavljam zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, odnosno
ministru Adnanu Deliću koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju
koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u
funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.

Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da