Koliko ima neobrađenih prekršajnih naloga u KS i koliko osoba radi na obradi prekršajnih naloga?