Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?

Smiljana Viteškić
Pitanje

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da