Iz više tekstova na portalima,medijima, nisam mogla u potpunosti zaključiti kako je izvršilac ubistva Azre Spahić,vozač Armin Berberović došao u posjed vozila kojim je upravljao,jer nije imao položen vozački ispit. Stoga tražim da se dostavi detaljna inf

Arijana Memić
Pitanje

Iz više tekstova na portalima,medijima, nisam mogla u potpunosti zaključiti kako je izvršilac ubistva Azre Spahić,vozač Armin Berberović došao u posjed vozila kojim je upravljao,jer nije imao položen vozački ispit.

Stoga tražim da se dostavi detaljna informacija o vlasništvu vozila,na koji način je vozilo koristio Berberović Armin, ima li odgovornosti i treće lice koje je po podacima iz medija redovno davalo vozilo na korištenje licu koje nema položen vozački ispit a vozač je u kontinuitetu činio prekršaje,kao i provjere kod uže porodice, da li su isti bili upoznati da Berberović Armin nije imao položen vozački ispit i da li je bilo zvaničnih prijava iz lokalne zajednice/susjedstva,taxi štanda/da imenovani upravlja vozilom bez položenoga vozačkog ispita?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da